Referencer

Igangværende eller afsluttede opgaver

Opgaverne varierer meget i omfang og kompleksitet fra den ene kunde til den anden. Fælles for dem er dog, at jeg altid tager udgangspunkt i kundens nuværende situation og parathed i forhold til de fælles valgte opgaveløsninger.

Jeg vil her på siden vise et udpluk af igangværende eller afsluttede opgaver.

Afsluttede opgaver

Kunde:

Opgave:

Løse udfordring med at få overblik over belægningen af medarbejdere og maskinkapacitet.

Løsning:

For at give et hurtigt overblik over belægningen allerede i salgssituationen, valgte vi en løsning, hvor alle ordrer bliver lagt ind i en elektronisk kalender som altid er tilgængelig på indehaverens (og sælger) pc.

For at skabe overblik ude i produktionen, blev der etableret en tavle, hvor printede formularer fra den elektroniske kalender hænges op. Derved blev belægningen, med 2 ugers horisont, synlig for medarbejderne.

Planlægningstavle i produktionen. Tavlen dækker en 2 ugers periode.

Igangværende opgaver

Kunde:

(endnu ikke offentliggjort)

Opgave:

Den generelle effektivitet i produktionen er ikke tilfredsstillende. Årsagerne skal findes og efter nærmere aftale arbejdes der med at eliminere én eller flere af årsagerne.

  1. Fabrikkens nuværende flow og layout skal kortlægges så det fremtidige flow og layout kan defineres og kortlægges.
  2. Der forefindes flere adskilte lagerlokationer, som ønskes samlet og indrettet på en optimal måde.
  3. Produktiviteten i samleafdelingerne skal analyseres med henblik på en efterfølgende optimering

Løsning:

Opgaven er igangværende. Opdateringer følger.