Måned: september 2019

Virksomhedskonsulent

Udvikling og fremdrift

I en travl hverdag, hvor man som leder let bruger al sin tid på drift og “brandslukning”, kan det være svært eller uoverskueligt at igangsætte aktiviteter, der har til formål at skabe den udvikling og fremdrift, der er nødvendig for at sikre forsat konkurrenceevne og indtjening.

Virksomhedskonsulent – en ekstra ressource

Der kan være mange gode grunde til at indgå et samarbejde med en virksomhedskonsulent. Bl.a. nedenstående:

  • Mangel på ressourcer
  • Brug for ny viden/”nye øjne”
  • Én person udefra til at påvirke kulturen 

Storbank er en seriøs virksomhedskonsulent der altid tager udgangspunkt i kundens ønsker og behov, og lader den fælles forventningsafstemning være rettesnoren for opgaveløsningen.

I tæt samarbejde med kunden skabes individuelle forløb, der alle har til formål, at øge produktiviteten med synlig effekt på virksomhedens nøgletal.

LEAN

LEAN – kultur bygget på sund fornuft

For mange er LEAN et gammelt og slidt udtryk, som man ikke gider høre mere om. Rigtig mange virksomheder har igennem tiden været igang med en (eller flere) LEAN implementering, som aldrig efterfølgende har haft den ønskede effekt. Årsagen kan være, at man har en misforstået opfattelse af, hvad LEAN er, og har derfor ikke den nødvendige tålmodighed til at se forandringerne begynde at få sin effekt.

LEAN er ikke, som mange tror, en model. LEAN er kultur!

LEAN er grundlæggende en måde at tænke på, hvor vi konstant lader ønsket om at skabe forbedringer gennemsyre vores beslutninger.

Når vi arbejder med LEAN i dagligdagen, anvender vi en række redskaber fra LEAN-værktøjs kassen, som hver især er udviklet/beregnet til at hjælpe os med at håndtere en specifik udfordring. Men det er ikke statiske værktøjer. Man er nødt til, at forme værktøjet og brugen af det, så det passer til virksomheden og giver mening for medarbejderne. Og det er vigtigt, at valg og anvendelse af værktøj tager udgangspunkt i fornuften. Der er ingen der kan eller vil arbejde på en måde, der ikke giver mening for den enkelte.

Det er netop her Storbank kan gøre en forskel. I enhver opgaveløsning, tages der altid udgangspunkt i medarbejdernes og virksomhedens situation og forandringsparathed.