Referencer

Kunde:

Opgave:

Løse udfordring med at få overblik over belægningen af medarbejdere og maskinkapacitet.

Løsning:

For at give et hurtigt overblik over belægningen allerede i salgssituationen, valgte vi en løsning, hvor alle ordrer bliver lagt ind i en elektronisk kalender som altid er tilgængelig på indehaverens (og sælger) pc.

For at skabe overblik ude i produktionen, blev der etableret en tavle, hvor printede formularer fra den elektroniske kalender hænges op. Derved blev belægningen, med 2 ugers horisont, synlig for medarbejderne.

Planlægningstavle i produktionen. Tavlen dækker en 2 ugers periode.

Kunde:

Opgave:

Den generelle effektivitet i produktionen var ikke på det ønskede niveau. Opgaven var at identificere de væsentligste årsager og derefter reducere eller eliminere disse i henhold til en nærmere aftalt plan.

 Aftale indsatsområder:

  1. Gennemgang og efterfølgende optimering af layout
  2. Lagerlokationerne i produktionen samles ét sted, som indrettes med nye reoler og optimeret indretning
  3. Produktiviteten i samleafdelingen skal forbedres ved at optimere layout, flow og struktur

Løsning:

  1. Hele fabrikkens flow blev analyseret og et nyt layout blev designet og aftalt. Ændringen af layoutet bliver udført i etaper for ikke at stoppe produktionen, efterhånden som der er ressourcer til det. Første prioritet var et sikre materialeforsyningen til samlelinjen og herefter foretages ændringerne i den rækkefølge der giver bedst mening.
  2. Et nyt lager område blev udpeget og layout og indretning blev tegnet og bestemt. De tidligere lagerlokationer rundt om i produktionsarealet blev fjernet.
  3. Antallet af arbejdsstationer blev reduceret med 30 % for at skabe plads til, at alt materiale kunne placeres helt henne ved forbrugsstederne. Der blev lavet nye aftaler ift. placering af mellemvarelager samt hvornår og hvordan genopfyldning skulle foregå. Sidst blev selve metoden for produktionsplanlægning optimeret, således at der blev en længere horisont og øget integration med projektafdelingen og den eksterne materialeforsyning.