Ydelser

Proces- og produktivitetsforbedringer

Jeg tilbyder små og mellemstore virksomheder (SMV) en kvalificeret support til, at skabe de nødvendige eller ønskede forbedringer af processerne og produktiviteten.

Indledende uforpligtende møde

Den enkelte opgaves omfang og kompleksitet, afgør hvilken løsnings form der er mest optimal i hvert tilfælde. På et indledende uforpligtende møde, vil vi drøfte de specifikke udfordringer og mulighederne for at indgå i et samarbejde for at løse dem.

Nedenfor er vist nogle eksempler på, hvordan et opgaveforløb kan sammensættes. Mulighederne er dog ikke begrænset til de viste eksempler.

Support på timebasis

Har du enten en lille opgave der ikke tager lang tid at løse, eller har du brug for support (eventuelt lejlighedsvis) til selv at udføre opgaven, kan der laves en aftale om support på timebasis.

Eksempel:

Du har nogle udfordringer som du godt selv kan løse, men mangler tid eller er kørt lidt fast i processen. Her kan det mange gange hjælpe, at få lidt frisk energi og nyt input udefra til at skabe fornyet fremdrift og udvikling.

Specifik opgave

Har du en specifik opgave du gerne vil have løst, kan der laves en aftale der afgrænser sig til opgaven.

Eksempel:

Du har svært ved, at få overblik over, eller planlægge din produktion, og ønsker derfor support til at få designet og implementeret et ukompliceret planlægnings system,

eller,

Du har en afdeling i din produktion, hvor effektiviteten af én eller anden grund ikke er tilfredsstillende, og ønsker at få support til at få identificeret og elimineret årsagerne.

Større forløb

Har du flere uafhængige opgaver eller en større forandrings opgave du gerne vil have løst, kan der laves en aftale om løbende support over en periode med gentagne besøg eller i en fast afgrænset periode.

Eksempel:

Den generelle effektivitet i virksomheden er utilfredsstillende, og du ønsker support til, at identificere de forskellige årsager, og efterfølgende at eliminere dem,

eller,

Den generelle orden og ryddelighed i hele/store dele af din produktion er utilfredsstillende, og du ønsker support til at gennemføre en gennemgribende systematisk oprydning, med efterfølgende opfølgning for at sikre fastholdelse af det nye niveau,

eller,

Produktionen er vanskelig at gennemføre pga. et ustruktureret materiale- og/eller informationsflow, og du ønsker at få etableret en overordnet struktur der skal sikre, at de rette materialer og/eller informationer deles rettidigt med de rigtige folk.